Y H T E Y S T I E D O T  |   T O I M I P I S T E E T


T A M P E R E
Viinikankatu 47, 3.krs | 33800 Tampere

 

L A H T I
Askonkatu 9 B, 3.krs | 15100 Lahti

 

H Y V I N K Ä Ä
Heilinpolku 4 | 05810 Hyvinkää

 


  etunimi.sukunimi@arkkitehtiruutu.fi

 

Y-tunnus | 1546501-1

 

 

Yhteydenottolomake

Sähköpostitse
Puhelimitse
R I K U   A R A M O
toimitusjohtaja | Hyvinkää
+358 40 766 1520
riku.aramo@arkkitehtiruutu.fi
J U H A N I   H I L T U N E N
aluepäällikkö | Lahti
+358 40 558 8571 
juhani.hiltunen@arkkitehtiruutu.fi

B E Y AN   Q A S E M
Arkkitehti | Lahti
+358 044 954 2534
beyan.qasem@arkkitehtiruutu.fi

M A R J U T   A R A M O
arkkitehti | Tampere
+358 50 466 4086
marjut.aramo@arkkitehtiruutu.fi
T A I N A   J A A K K O L A
avustava suunnittelija | Tampere
+358 40 573 0254
taina.jaakkola@arkkitehtiruutu.fi
S U S A N N A   R A N T A N E N
arkkitehti | Tampere
+358 41 317 9526
susanna.rantanen@arkkitehtiruutu.fi 
H A N N E L E   S A L O N E N
suunnitteluassistentti | Tampere
+358 50 353 4407
hannele.salonen@arkkitehtiruutu.fi
K E I J O  S I R E N I
rakennusarkkitehti | Lahti
+358 40 758 0775
keijo.sireni@arkkitehtiruutu.fi 
S U S A N N A   A R A U Z
rakennusarkkitehti | Tampere
+358 440900846
susanna.arauz@arkkitehtiruutu.fi
M A R I A   N O K S O
arkkitehti | Tampere
+358 40 779 2835
maria.nokso@arkkitehtiruutu.fi

E E L I S  A R A M O
Oppisopimus | Tampere
+358 400 821 226
eelis.aramo@arkkitehtiruutu.fi