A L U E S U U N N I T T E L U   J A   K A A V O I T U S

Aluesuunnittelulla ja kaavoituksella kohti toimivampaa elinympäristöä

Aluesuunnittelussa painopiste on vaiheittain toteutettavassa, logistisesti toimivassa, maisemaan sopivassa kokonaisuudessa sekä liikenteellisesti ideaaleissa ratkaisuissa.
Kaavoitusta teemme asiakkaan tarpeet ja lähtökohdat huomioiden hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Tutustu kohteiden referensseihimme »