Ota kunnon pohjat - Se tulee halvemmaksi

ARKKITEHTIPALVELUT - KOKEMUKSELLA

Toimisto- ja toimitilat

Teollisuus- ja tuotantotilat

Liikerakennukset

Asuntosuunnittelu

Saneeraus

3D-mallinnus

Visualisoinnit ja näkymät

Konseptisuunnittelu

Hankesuunnittelu

Aluesuunnittelu

KaavoitusRäätälöityjä suunnitteluratkaisuja asiakkaan tarpeiden mukaan

Logistiikka- ja toimitilojen suunnittelussa keskitymme asiakkaan tilatarpeisiin sekä layoutin pohjalta materiaali- ja henkilöliikenteen toimivuuteen. Ratkaisumallimme ovat toimivia ja kustannustehokkaita.


Monipuoliset suunnittelupalvelut myymälöihin ja liiketiloihin

Liikerakennuksia suunnittelemme sekä yksittäisinä liiketiloina ja -keskuksina että konseptirakenteisina myymäläketjuina.


Hyvä suunnittelu luo pohjan toimiville tiloille, niin kotona kuin työpaikalla

Asuintilojen suunnittelussa keskitymme toimiviin tilaratkaisuihin sekä ideaaleihin tontinkäyttöihin.
Toimistotilojen suunnittelussa lähtökohtana on asiakaslähtöinen tilatarkastelu ja toimivat, muunneltavat ratkaisut.


Yksilölliset saneeraussuunnitelmat palvelevat tilan käyttäjää parhaiten

Saneerauksessa suunnittelemme hankekohtaisia, lähtökohtaa kunnioittavia järkeviä tilaratkaisuja.


Aluesuunnittelulla ja kaavoituksella kohti toimivampaa elinympäristöä

Aluesuunnittelussa painopiste on vaiheittain toteutettavassa, logistisesti toimivassa, maisemaan sopivassa kokonaisuudessa sekä liikenteellisesti ideaaleissa ratkaisuissa.
Kaavoitusta teemme asiakkaan tarpeet ja lähtökohdat huomioiden hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa.